Vitajte na stránkach gréckokatolíckej farnosti Zostúpenia Svätého Ducha v Úbreži

 

 

 

 

 

 


IV. etapa reštaurovania ikonostasu prebehla v roku 2017 za finančnej pomoci Ministerstva kultúry SR, ktoré prispelo sumou 10 000,- Eur z programu "Obnovme si svoj dom". Reštaurátoeské práce vykonával Pamiatkový úrad SR ORA Levoča. Ďakujeme.

Doposiaľ sme dostali z dotačného programu MK SR "Obnovme si svoj dom"

2016 - 10 000,- Eur - reštaurovanie ikonostasu

2015 - 10 000,- Eur - reštaurovanie ikonostasu

2013 - 17 000,- Eur - reštaurovanie ikonostasu

2012 - 15 000,- Eur - reštaurovanie prestola

 

V roku 2013 sme za pomoci našich veriacich odvodnili náš chrám. Za finančnú a fyzickú pomoc ďakujeme.

V novembri 2012 prebehla celková rekonštrukcia veže nášho chrámu za finančnej pomoci  VÚC Košického samosprávneho kraja, zahraničných nadácii a zbierok veriacich. Za poskytnutú finančnú pomoc vám ďakujeme.